Nieuwe pagina 2
 Home  Bestuur  Contact


   
       
 

 

 
     
     
  Waarom AED's    
 
     
  In ons land worden elke week ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis plotseling getroffen door een hartstilstand. In circa 80% van de gevallen gaat het om 55-plussers in de thuissituatie. Een hartstilstand is levensbedreigend omdat de organen geen zuurstof meer krijgen. Alleen directe reanimatie door een partner, familielid, collega of toevallige getuige kan iemands leven redden.

 
   
       
Reanimeren is d.m.v. hartmassage en mond op mond beademing de vitale functies (circulatie en zuurstofvoorziening) in stand proberen te houden. Onmiddellijke alarmering van de ambulance is echter minstens zo belangrijk. De overlevingskansen van de meeste slachtoffers nemen toe als er snel begonnen wordt met reanimeren en gebruik wordt gemaakt van een AED, die kan zorgen voor defibrilleren.

 

   
       
Defibrilleren is het toedienen van een krachtige stroomstoot op de borstkas van het slachtoffer in de hoop het hartritme van het  slachtoffer weer in een normaal ritme terug te brengen.

Dit gebeurt met een Automatische Externe Defibrillator (AED). Dit is een betrouwbaar en veilig apparaat, waarmee een getrainde leek kan defibrilleren. Wanneer een omstander al heeft gereanimeerd en gedefibrilleerd voordat de ambulance ter plekke is, wordt aanzienlijke tijdswinst geboekt en kan het ambulancepersoneel de reanimatie overnemen.

De basis van een succesvolle reanimatie is snel en adequaat handelen.
 

   

Directe reanimatie door omstanders verdubbelt de overlevingskansen van een slachtoffer. Toepassing van een AED binnen 6 minuten na ontstaan van de hartstilstand geeft een overlevingskans van ruim 70%.

Iedere Nederlander kan thuis, op straat, op het werk en in zijn vrije tijd worden geconfronteerd met een hartstilstand. De kans dat dit een bekende van u is, is een kans van 6 op 10!

Iedere Nederlander kán hulp verlenen en daarmee levens redden.
 
 
  WHP-design