Nieuwe pagina 2
 Home  Bestuur  Contact


   
       
 

 

 
     
     
  Reanimatiecursussen    
 
     
  Het geven van reanimatiecursussen is niet gereguleerd. Opleidingsinstituten of opleiders zijn niet verplicht zich te conformeren aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Hoewel die verplichting niet bestaat, vindt de stichting AED alert Laarbeek het wel van belang, dat vrijwilligers in het AED netwerk Laarbeek hun reanimatie opleiding bij door de NRR erkende opleiders gevolgd hebben.

De Nederlandse Reanimatie Raad certificeert zowel personen als instellingen. Door het volgen van onderwijs bij een gecertificeerde instructeurs bent u verzekerd van een opleiding welke voldoet aan de criteria zoals die gesteld zijn door de Nederlandse Reanimatie Raad.

Twijfelt u hierover neem dan contact op met ons.
 
   
Eigen bijdrage voor een reanimatiecursus met NRR hulpverleners certificaat
€ 10,-- per persoon *.

Daarnaast zorgen wij ook voor bij- en nascholing van mensen voor wie het al langer geleden is dat ze de cursus gevolgd hebben. Eigen bijdrage €  5,-- per persoon *.

* indien u deelneemt als vrijwilliger in ons Laarbeeks AED netwerk..

Vrijwilliger worden? Meldt u hier aan.
 
 
  WHP-design