Nieuwe pagina 2
 Home  Bestuur  Contact


   
       
 

 

 
     
     
  Disclaimer    
 
     
  Disclaimer
Door bezoek aan en gebruik van deze website https://www.aedalertlaarbeek.nl/ verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.

Informatie en verwijzingen
Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt Stichting AED - Alert Laarbeek uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door Stichting AED - Alert Laarbeek onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Stichting AED - Alert Laarbeek niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Stichting AED - Alert Laarbeek wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie die Stichting AED - Alert Laarbeek op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van Stichting AED - Alert Laarbeek.

Wijzigingen
Alle informatie die Stichting AED - Alert Laarbeek op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Stichting AED - Alert Laarbeek raadt u aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

© EenvoudigRecht.nl

 

  

 
       
 
  WHP-design