Nieuwe pagina 2
 Home  Bestuur  Contact


   
       
 

 

 
     


 

 
     
  Meer info over AED-Alert Laarbeek    
 
   
  In Laarbeek is door de Stichting AED-Alert Laarbeek, in samenwerking met gemeente en sponsoren, een nagenoeg dekkend netwerk ingericht van vrijwilligers die kunnen reanimeren met gebruik van een AED. Werkgroepen in Lieshout / Mariahout, Beek en Donk en Aarle-Rixtel zetten zich in om het netwerk in stand te houden.

Daarmee is een netwerk van vrijwilligers beschikbaar welke een opleiding hebben gehad in reanimeren en het gebruik van een AED.

Met bedrijven en instellingen in Laarbeek, waar al AED’s beschikbaar waren, zijn afspraken gemaakt om de apparaten dag en nacht toegankelijk te maken. Daarnaast heeft de Stichting zelf AED’s aangeschaft en die op strategische plaatsen opgehangen bij particulieren, bedrijven en instellingen voor een sluitend netwerk.

Een dergelijk netwerk staat en valt met het aantal beschikbare mensen die een reanimatie kunnen uitvoeren en een AED kunnen bedienen.
   

Er hebben zich al veel mensen als vrijwilliger aangemeld, maar als gevolg van verloop en het realiseren van een optimale en blijvende volledige dekking hebben we er nog meer nodig.

Niet alleen de mensen die al een cursus Reanimeren en gebruik van een AED hebben gevolgd kunnen deelnemen, maar ook zij die overwegen een cursus Reanimeren en gebruik van een AED te gaan volgen en dan de bereidheid hebben om vrijwilliger te worden in het netwerk, zijn van harte welkom.

Wij bieden deze cursus aan voor € 10,-. *

Daarnaast zorgen wij ook kosteloos voor bij- en nascholing van mensen voor wie het al langer geleden is dat ze de cursus gevolgd hebben. Een herhalingsles bieden wij aan voor € 5,-. *

* Voor mensen die zich als vrijwilliger aanmelden bij ons AED Netwerk

Via deze website kunt u zich aanmelden onder ‘Aanmelden als vrijwilliger’. Na aanmelding wordt zo snel mogelijk met u contact opgenomen.

Wij zien ook uw aanmelding als vrijwilliger graag tegemoet!

.
 
  WHP-design