Nieuwe pagina 2
 Home  Bestuur  Contact


   
       
 

 

 
     
     
  Hoe werkt Hartslagnu?    
 
     
  Hartslagnu.nl (voorheen AED Alert) is een landelijke organisatie die gekoppeld is aan 112.

Afhankelijk van het adres van het slachtoffer, krijgen alle vrijwilligers in een
bepaalde straal rondom het slachtoffer een SMS.

Het chronologische verloop is dan als volgt.

112 melding hartstilstand (stedelijk gebied Laarbeek);

Software programma op de ambulancemeldkamer wordt geactiveerd (AED-alert);

Postcode en huisnummer slachtoffer wordt ingevoerd in het systeem;

Alle vrijwilligers binnen een straal van 500 meter rond slachtoffer krijgen een sms;

In deze nood sms staat het adres slachtoffer + ga direct reanimeren;

Dichtstbijzijnde AED wordt opgezocht door het programma;
 
   
Alle vrijwilligers binnen een straal van 250 meter rond de desbetreffende AED krijgen een sms;

In deze nood sms staat adres AED + pincode AED kast + adres slachtoffer;

Na overname ambulance de AED terugplaatsen in de kast en de contactpersoon bellen. Dit
  telefoonnummer vindt u terug op het AED-pasje;

De contactpersoon verzorgt de eerste nazorg, zet de AED + verzorgingsset + plakkers terug in de kast;

De AED kan worden uitgelezen;

De AED is weer klaar voor gebruik;

Als er meer dan drie vrijwilligers komen, blijven er maar 3 vrijwilligers aanwezig bij het slachtoffer. De anderen gaan dan weer naar huis.

Meer informatie kunt u vinden op de site van hartslagnu.nl
 
  WHP-design